Kancelaria notarialna pieczątka notariusza
Kancelaria notarialna – jak działa i co nam oferuje?
25 stycznia, 2018
Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autokarów wycieczkowych – Organizujemy wycieczkę
22 października, 2018

Geodeta – Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych

Geodeta - Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych

Wyznaczanie znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane jest gdy punkty te zostały wykopane lub naruszone zaś inwestor potrzebuje mieć informację o ich dokładnym położeniu. Załóżmy że chce zobaczyć jak przebiega granica po zakupie działki lub stawianiu ogrodzenia.

Wznowienie znaków granicznych powinno być zrobione tylko na podstawie istniejących dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia kamieni granicznych należy zgłosić PZGiK jako pracę. Po uzyskaniu z PZGiK materiałów mówiących o przebiegu granic działki można przystąpić do pracy .

Po sprawdzeniu materiałów źródłowych dotyczących wznowienia punktów granicznych, zawiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości sąsiadując nieruchomością o pomiarach które będą wykonywane w danym terminie na nieruchomości przez geodetę. Z przeprowadzonych pomiarów wyznaczenia punktów granicznych geodeta sporządzi protokół, który strony zainteresowane muszą podpisać i który z całą dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do zasobu państwowego.

Trzeba mieć świadomość, że czynność wyznaczenia punktów granicznych jest procedurą która nie wywołuje żadnych zmian stanu prawnego granic działki oraz nie rozpoczyna postępowania administracyjnego lub sądowego.

Jednakże są to istotne i bardzo często trudne technicznie czynności, ponieważ geodeta musi odnaleźć położenie znaku granicznego dokładnie w tym samym miejscu, w którym pierwotnie znajdował. By to zrobić prawidłowo należy sprawdzić dokumentację z zasobu, materiały pomiarowe a także często przeprowadzić żmudną analizę w terenie opierając się na punktach pomiarowych, które są dostępne, gdzie inny geodeta dokonał pomiaru nadając znakom ich pierwotne położenie.

Ustalenie granic

Usługę ustalenia przebiegu granic nieruchomości geodeta może świadczyć gdy właściciel działki nie wie którędy wytyczona jest granica między swoją działką a działką sąsiednią.

Usługi wytyczania granic geodeta może dokonać wtedy kiedy nie ma sporu o przebieg granicy oraz w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w PZGIK, gdy nie ma możliwości znalezienia lokalizacji kamieni granicznych.

Zawiadamiamy wtedy zainteresowane osoby o czynnościach wykonywanych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych a także ustalamy przebieg granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie kamieni granicznych wraz z analizą dokumentów z rejestrach państwowych.

Z wykonanych czynności geodeta ma obowiązek sporządzić protokół wytyczenia przebiegu granic, na którym powinny podpisać się w terenie wszystkie zobowiązane strony.

Procedura ustalania przebiegu granicy działek ewidencyjnych powinna być zgodnie z prawem zgłoszona do PODGIK zaś wykazy współrzędnych powstałe w jej wyniku powinny być przekazane do PZGiK po zakończeniu czynności geodezyjnych.

 

Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok