Konsolidacja kredytów - Kredyty konsolidacyjne - Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny
Konsolidacja kredytów od a do z
19 września, 2016
Zamrażanie rur Warszawa - Usługi hydrauliczne Warszawa - Usługi gazowe Warszawa - Hydraulik Warszawa
Na czym polega zamrażanie rur?
3 października, 2016

Zatrudnienie przy budownictwie czeka na młode pokolenia – takie nagłówki prawie co miesiąc pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Kończący szkoły Polacy, którzy zdecydują się na zatrudnienie w branży budowlanej umożliwią sobie dobry znakomite perspektywy zawodowe. Jak stwierdza wielu fachowców „budowlanka” przeżywa dziś swój rozkwit. Wszystko to przez trendy jakie parę lat temu istniały w szkołach średnich i uczelniach wyższych. Maturzyści z roczników 2000 – 2010 zbyt często zgłaszali się na studia niezwiązane z technologią takie jak prawo, psychologia, czy socjologia. Dziś brakuje inżynierów budownictwa, czy osób wyspecjalizowanych w pracach budowlanych. Część fachowców zatrudniona jest za granicą, pozostawiając nasz rynek wybrakowanym.

O ile jeszcze 10 lat temu rodzice wysyłali swoje dzieci na studia humanistyczne, które pomogą im zdobyć „zawód przyszłości”, o tyle w dzisiejszych czasach okazuje się, że tym zawodem z przyszłością jest cieśla, spawacz, a także pracownik, czy architekt budowlany. Profile uczelni przekształcają się w szaleńczym tempie, że aż ciężko jest zauważyć co nowego zaoferują nam w kolejnych latach. Jedno pozostaje pewne. Każda osoba planująca samodzielnie pracować w budownictwie jest zobowiązana zdobyć uprawnienia budowlane. Są one podstawowym wymogiem do wykonywania takich czynności jakie odgrywa osoba nadzorująca roboty budowlane konstruktor, czy pracownik wykonujący roboty budowlane.

Regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych

Wszelakie reguły prawne określające uprawnienia budowlane znajdują się w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Dokument ten reguluje istotne zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi. Treść uprawnień budowlanych łączy się z sprawowaniem osobistych funkcji technicznych w budownictwie. Według prawa budowlanego specjalista uzyskujący uprawnienia budowlane ma możliwość zajmować się zagadnieniami takimi jak projektowanie i kontrolowanie projektów architektoniczno – technicznych, zarządzanie budową i wytwarzaniem konstrukcji budowlanych, nadzór inwestorski oraz odbywanie opieki technicznej utrzymania wszelkich budynków. Co więcej akt prawny prawo budowlane normuje również delegacje ustawowe do udzielania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Zdobycie uprawnień budowlanych nie jest rzeczą łatwą, choć wartą „zachodu”. Ogólne warunki dotyczą otrzymania wykształcenia średniego bądź wyższego w odpowiedniej branży, ukończenie praktyki na budowie, lub przy wykonywaniu projektów budowlanych, oraz złożenie egzaminu.Aby podejść do egzaminu należy dostarczyć wniosek, do którego wymagane jest dołączenie dokumentu potwierdzającego wykształcenie, książki praktyki zawodowej, kserokopię dowodu tożsamości i kartę osobową. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części – testu pisemnego i ustnej odpowiedzi. Pytania egzaminacyjne przygotowywane są indywidualnie dla poszczególnej specjalności. Generalnie nikt nie zna sposobu na ekspresowe zaliczenie egzaminu. Po prostu należy się do niego nauczyć. Dobrze jest również zadbać o profesjonalną praktykę zawodową, gdyż zdarza się, że na teście wymagana jest znajomość umiejętności praktycznych a nie tylko wiedza teoretyczna. Aby móc wziąć udział w egzaminie ustnym. kandydaci powinni uzyskać chociaż 75% dobrych odpowiedzi na teście. Wynik egzaminu obowiązuje przez przez 3 lata, po czym mamy obowiązek znów do niego przystąpić. Uprawnienia budowlane przydziela dzisiaj właściwy organ samorządu zawodowego, zdefiniowany w ustawie prawo budowlane.

Gdzie będą Tobie potrzebne uprawnienia budowlane?

Zakończenie studiów lub zdobycie właściwego wykształcenia związanego z budownictwem do dopiero połowa sukcesu. Jeśli uważasz, że certyfikat, który dostałeś od swojej szkoły jest wystarczający, oznacza to, że jesteś w ogromnym błędzie. Najpierw musisz zatroszczyć się o zdobycie uprawnień budowlanych,a również o nabycie fachowego doświadczenia. Jedynie połączenie teorii z praktyką da Tobie najpoważniejsze szanse na osiągnięcie upragnionego sukcesu w zawodzie. Ściśle mówiąc istnieją 3 podstawowe rodzaje uprawnień budowlanych – uprawnienie do projektowania, zezwolenie do kierowania placem budowy, oraz zintegrowanie tych dwóch specjalizacji. Prawo budowlane normuje także specjalności w jakich możemy się kształcić. Zdobycie uprawnień budowlanych to zatem obowiązek pracowników, którzy zajmują się projektowaniem budynków konstrukcjami budowlanymi, inżynierią dróg, mostów i kolei, oraz systemami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi i energetycznymi.

Budownictwo to dyscyplina, którą warto się zainteresować. Nie tylko z powodów funkcjonalnych, ale również finansowych. W budownictwie pensje kształtują się na bardzo dobrym poziomie zdecydowanie przewyższającym przeciętne wyniki krajowe. W przygotowaniu do samego egzaminu przydatne nam będą rozmaite, publicznie dostępne witryny internetowe, takie jak chociażby iznynieriabudowlana.org. Na tej stronie znajdziecie wiele cennych porad na temat zdobycia uprawnień budowlanych. Możecie na niej nabyć również program na uprawnienia budowlane, dzięki któremu dokładniej przyswoicie niezbędną Wam wiedzę. Budownictwo to przyszłość, o którą warto zadbać.

Zapraszamy na stronę internetową, na której znajdziecie konkretne wiadomości na temat uprawnień budowlanych: budownictwo.

Strona używa cookies
Ok