Dekoracje weselne Toruń- dekoratorka sal ślubnych kosciolow samochodow
Dekoracje weselne
28 sierpnia, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja Toruń
29 sierpnia, 2019

Otwieramy firmę – jaki rodzaj opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie dobre dla wybranej działalności. Ważne jest także zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a dobór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap podczas zakładania firmy także jest bardzo ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie musiała regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w przypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% – kiedy dochód przekracza tę kwotę.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można też pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie upraszcza stały kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od przychodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Taki rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć opłacania podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od typu działalności o wysokości: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również zachowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się co roku. Z tej przyczyny ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili uzyskania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, właściwie dobrać formę podatku do charakteru działalności. Kluczowym aspektem tego wyboru, jest księgowość i kontakt z dobrym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dobrany mądrze.

Poltax – Biuro rachunkowe Toruń

Strona używa cookies
Ok