Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
Wrzesień 11, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – dostępne zabiegi odmładzające
Wrzesień 24, 2019

Adwokat – Prawo karne i wykroczenia

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności oraz rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego działań. Każda sprawa, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które obejmują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z którymi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej grupie mieszczą się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to sprawy związane z ruchem drogowym, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw albo fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczącą szkodę wobec poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do bardziej złożonych spraw, ponieważ odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, aby procedury sądowe jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zazwyczaj prowadzone przez kancelarię prawną postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym również internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie gdy ma zachęcać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są rezultatem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń często nie pochodzi z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest również zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również gdy w ciągu działań kontroli skarbowej zostają odkryte dochody z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać pewnie działania. Są to więc sprawy związane z sposobem oraz warunkami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w podawaniu się karze więzienia. Często skazani również zabiegają o wydanie kary łącznej w wypadku, kiedy popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, gdy osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to następstwa takich działań mogą okazać się dla sprawców poważne i zawierać takie środki karne jak np.: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu również wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to też nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Strona używa cookies
Ok