Kurs jazdy defensywnej Toruń - Jazda defensywna - Szkolenie jazdy defensywnej - ODTJ Toruń - Kurs jazdy defensywnej ceny
Kurs jazdy defensywnej – świadome unikanie zagrożeń na drodze
Marzec 7, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Zakup nowego samochodu
Marzec 8, 2017

Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. Co roku mnóstwo osób zostaje pokrzywdzonych na skutek różnych wypadków losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków drogowych. Co raz więcej wspomina się także o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako wyspecjalizowani prawnicy mamy obowiązek opisać Wam fundamentalne informacje dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że ta lektura rozszerzy Waszą świadomość i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski

Wbrew temu, iż w literaturze jurydycznej nie zostało całkowicie zdefiniowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd lekarski to niezgodne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego rezultatem jest zakażenie, naruszenie integralności ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd lekarski może być wywołany przez złą ocenę, jeżeli spowodowała ona złe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, niezgodne z obecną wiedzą lekarską leczenie i przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, w wyniku którego powstała określona szkoda, jak i wdrożenie produktu zdrowotnego lub artykułu lekarskiego, który okazał się być bezużyteczny i nieodpowiedni dla danego pacjenta. W tym miejscu wyróżnia się trzy główne warianty błędu medycznego: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone w standardowym procesie cywilnym, lub przed specjalną jednostką do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wszystko rozpoczyna się od incydentu, który spowodował powstanie danej straty. Wypadek komunikacyjny określany jest jako zdarzenie w ruchu naziemnym, w którym partycypuje co najmniej jeden samochód (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) jak i którego efektem są szkody w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Ofiarą incydencie drogowym może być więc nie tylko osoba prowadząca wspomniany pojazd, czy jego pasażer. W wypadku komunikacyjnym mogą uczestniczyć również rowerzyści, osoby jadące na motorze i piesi, którzy znaleźli się najzwyczajniej w świecie w złym miejscu i o złej porze. Najważniejszą przesłanką wypłaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać postać majątkową i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Całokształt strat, które zaistniały w wyniku incydentu, bierze się pod uwagę podczas analizy wielkości zadośćuczynienia. Niemniej zanim firma ubezpieczeniowa rozważy zapłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy zobligowani do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zakomunikowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel mianuje likwidatora, czyli funkcjonariusza, który mierzy wymiar szkód. Opracowany przez niego raport jest podstawą decyzji udzielanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały mechanizm uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Wypadek przy pracy – należy Ci się odszkodowanie

Zaprojektowana w 2002 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek przy pracy jako niespodziewane wydarzenie wywołane okolicznością fizyczną powodujące uszczerbek albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez zatrudnionego zwykłych funkcji albo rozporządzeń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z wytwarzaniem przez zatrudnionego aktywności na rzecz przełożonego nawet bez zlecenia,
  • w momencie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji zleceniodawcy w trasie między miejscem działania przełożonego, a miejscem wykonywania zadań wynikających ze umowy.

Najbardziej kluczowym fragmentem definicji jest sformułowanie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy oznacza właściwość, która wystąpiła bez zależności od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny przyjmuje się między innymi pracę maszynerii, energii energetycznej, surowców chemicznych i sił natury. Co więcej wypadek w pracy może mieć również powiązanie z ignorancją innych osób, które są odpowiedzialne za prawidłowe zabezpieczenie środowiska pracy lub niebezpiecznych przedmiotów. Wypadek przy pracy rozkręca całą, wieloaspektową machinę procedur. Pokrzywdzony w wypadku w miejscu pracy ma predyspozycję dochodzenia jednokrotnego zadośćuczynienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach powszechnych, może on dochodzić kompensacji zaznanej straty od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Żądanie odszkodowania za jakikolwiek z wyszczególnionych w tym miejscu przypadków może być kłopotliwe dla osób, które nie posiadają właściwego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o godne odszkodowanie dobrze jest jest zawalczyć, choćby z uwagi na to, że otrzymane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Zatrudnienia przez nas adwokaci zapewniają profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w aspekcie odzyskiwania stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z pasją zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Pomożemy Tobie w każdej sytuacji. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj doraźną pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń

Strona używa cookies
Ok