Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – zaskocz innych
Styczeń 22, 2018
Geodeta - Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych
Geodeta – Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych
Sierpień 31, 2018

W naszym kraju zatrudnienie się w kancelarii notarialnej jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, albowiem wcale nie mamy do czynienia jedynie z – jak to się popularnie zwykło mówić – personą, której mogą zaufać obywatele, ale także kimś, kto świetnie odnajduje się w kruczkach prawnych. Notariusz musi dbać o interesy swoich Partnerów i dbać o nich najlepiej jak potrafi. Podstawowe zagadnienie – które kwestie zawierzymy kancelarii notarialnej i co z kosztami? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Jeśli wierzyć legendom – notariat u nas miał narodzić się w dwunastym stuleciu, czego mają dowodzić nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV podjął decyzję upoważniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do desygnowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy wiadomy polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty zaczęły się pojawiać nieustannie po 1309 r. Notariat nad Wisłą przybrał na znaczeniu szczególnie w XIV wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim negocjacje wymagające rzetelnych dokumentów i pozostałych świadectw notarialnych. W tym też czasie obowiązywały już statuty synodalne, regulujące działalność notariuszy.

Przez lata notariat pokaźnie się rozwinął, a kluczową rolę odgrywał również w czasie zaborów, czyli w czasie niemal 124 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, upłynęło 15 lat zanim powstało Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, lecz II wojna światowa i czasy próby odbudowy po wojnie konkretnie przeszkadzały w jego dobrym rozwoju. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, na przykład uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Systematycznie aktualizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do notariuszy, których obecnie w Polsce mamy ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, ale po pierwsze, dba o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego najważniejszym zadaniem stało się dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych Klientów , dlatego też w swojej realizacji powierzonego zadania winien kierować się sumiennością i precyzją. Pracownik notarialny to także podmiot, któremu Klienci zawierzają własne sekrety oraz trudności , zatem jedną z najważniejszych cech, którą gwarantuje uznana na rynku kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Dla niektórych będzie to oczywiste, lecz warto wybadać, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu zamierzamy powierzyć istotne dla nas kwestie, ma cyklicznie uzupełnianą, fachową wiedzę. Sprawdźmy równolegle, czy kancelaria notarialna gwarantuje Wam zabezpieczenie każdej transakcji. Ważnym atutem stałby się z pewnością depozyt notarialny, w którym ze spokojem umieścimy istotne dokumenty, gotówkę i papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne są na liście ofertowej w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna a kwestia mieszkania

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – jakie są wymagane dokumenty i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Bez tego się nie obejdziemy, albowiem przekazanie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Odczuwalnie więcej ważnych papierów winien do kancelarii notarialnej dostarczyć ten, kto pozbywa się miejsca zamieszkania. Gdy mówimy o kupującym, będzie to dość krótka lista, na której znajdują się pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP oraz czasem również zaświadczenia z banku, dokumentujące wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego bardzo wiele, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najważniejszych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz ma obowiązek sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, by były one przejrzyste i zrozumiałe dla zainteresowanych podmiotów. Przypilnowanie, aby wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok