Armatura pneumatyczna - Sprężarki tłokowe - Elektrozawory pneumatyczne
Instalacje pneumatyczne dla każdego
19 listopada, 2016
pożyczki przez internet - pożyczki online w 15 minut - pożyczka w 24h
Jak wziąć pożyczkę przez internet?
20 listopada, 2016

Nowoczesne instalacje biogazowe

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Skąd można pozyskać biogaz?

Odnawialne Źródła Energii (inaczej: OZE) są w Polsce oraz na świecie nadzwyczaj rozpowszechnione, o czym decyduje ich łatwa dostępność, ilość oraz samorzutny mechanizm odtwarzania za sprawą prostych mechanizmów przyrodniczych. Do takich źródeł kwalifikuje się:

 • geotermia
 • energia słoneczna
 • energia pochodząca z przepływu wody
 • kinetyczna
 • energia pochodząca ze spalania biomasy

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz agrarny, odpady drzewne, słomę i hodowle energetyczne. Z biomasy mamy możliwość pozyskać dwie odmiany energii – cieplną oraz elektryczną. Oprócz tego możemy zagospodarować ją do wytworzenia paliwa.

Tymczasem tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich komponenty, półwyroby powstające z przetwórstwa drzewnego, zrzynki drewnopochodne powstające w trakcie różnorakich procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, skrobia, łój pochodzenia zwierzęcego, odpady powstające w trakcie oczyszczania ścieków i paliwa, np. – bioetanol, bioolej i biogaz (inaczej te półprodukty i składniki, które uprzednio powstały w 100% z biomasy). Trzeba mieć na uwadze, iż biogaz jest wytwarzany również samorzutnie w wyniku rozkładania się substancji organicznej. Jeśli chodzi o wariant podłoża, jakie jest dostosowywane przy racjonalnej produkcji biogazu, wyodrębnia się:

 • źródła komunalne, m. in. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła pochodzące z sektora spożywczego, np. odpady z mleczarni
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła wypływające z sektora roślinnego, np. uprawy energetyczne

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Jakakolwiek instalacja przekazana do pozyskiwania biogazu ma indywidualną konstrukcję jeśli chodzi o użyty surowiec. W sposób ogólny jednak można wypunktować najważniejsze jej części, bez jakich wcale nie byłaby w stanie funkcjonować: maszyna do wstępnej obróbki biomasy, komora (dedykowana do fermentacji materiału), instalacja gazowa, mechanizm grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, gdzie będzie można przekształcić gnojownicę. W zakresie planowania i montażu instalacji biogazowych pozytywną renomą w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. posiada odrębną pracownię, gdzie opracowuje się kompleksową dokumentację, m.in. sieci gazowych niskiego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych bądź bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a mianowicie biogazie).

Fundamentalnymi jego elementami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do następnych pierwiastków trzeba zaliczyć, m.in. tlen (do 1%). Metan jest łatwopalny, a w większym stężeniu – eksplozyjny. Dlatego skutecznym zabiegiem na zapewnienie energii dla domu i ochrona natury (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest budowa dobrego układu do odgazowywania.

Biogazownia i elektrociepłownia w ogóle nie są tym samym. Pierwsza struktura jest wykorzystywana jedynie do otrzymywania biogazu, druga – do wytwarzania energii elektrycznej oraz termicznej z biogazu. Biogazowania jest jednym z fragmentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa nadrzędne systemy na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które polega na wywierceniu w bryłach wysypiska odwiertów (przez całą ich grubość). Potem rozkłada się w nich rury perforowane – w środku będzie płynął gaz. Zostanie spalony przez odrębne pochodnie do spalania biogazu, a skutkiem ubocznym jest woda i dwutlenek węgla. Za pomocą owej technice niebezpieczne gazy nie są przekazywane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów opiera się na użyciu takiej samej konstrukcji, ale różnicą jest umocowanie jej do przewodów gazowych z komponentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użytkowaniu biogaz wyciągany jest ze składowiska śmieci w łagodniejszy sposób. Poza tym otacza się je powłoką glinowo – piaskową i rekultywacyjną. Żeby osiągnąć maksymalną szczelność, rozkłada się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały z wykorzystaniem odgazowania aktywnego stosuje się głównie do uzyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz cieplnej (jednocześnie z elektryczną; w jednostkach kogeneracyjnych). W dokonaniu właściwego wyboru pomogą specjaliści z przedsiębiorstwa Wagra, którzy posiadają właściwą wiedzę oraz kwalifikacje w planowaniu i tworzeniu takich instalacji. W ofercie można odszukać takie usługi, jak:

 • budowa całkowitych systemów, pozwalających odgazować odpady komunalne
 • odgazowanie składowisk odpadów przy użyciu układu biernego
 • konstruowanie instalacji do transformowania oraz filtrowania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • instalacja urządzeń magazynujących

Pracownicy firmy w każdej chwili służą pomocą. Są w stanie wykonać wstępną analizę co do rentowności całkowitej inwestycji. Ponad to można poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, dozór, konserwację i serwis konkretnych urządzeń.

Jeśli zamierzasz wiedzieć więcej o biogazie i omówionych instalacjach, niniejszy odnośnik zaprowadzi Cię na przydatną stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok