Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
22 listopada, 2016
Dj na wesele polsko-angielskie Wodzirej na wesele wielokulturowe Dj na wesele mieszane
Scenografia dźwiękowa wesela polsko-angielskiego
26 listopada, 2016

Warunki budowy biogazowni

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich obiektach biogaz może być zasadniczym źródłem zasilania?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane nieczystości pochodzenia biologicznego są głównym źródłem do uzyskiwana energii. W efekcie udaje się ustabilizować osady ściekowe, a oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi czerpać kolejnych źródeł zasilania. Naloty ściekowe są wytworami ubocznymi, występującymi w wyniku procesu czyszczenia ścieków. Fermentacja ma miejsce w oddzielnej komorze, gdzie substancja organiczna ulega erozji biologicznej przy udziale bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach odpadów lokalnych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich przenika łatwo do atmosfery, wytwarzając w niej negatywne zmiany, m. in. pustosząc powłokę ozonową Ziemi. Bardzo istotne jest, ażeby go „łapać”, gdyż zbyt obfite nasycenie metanu zmieszanego z powietrzem jest niepokojące oraz – po prostu – może wybuchnąć. Świetnym środkiem na usunięcie owego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to zrealizować na dwa sposoby: biernie i aktywnie. W pierwszym przypadku całkowitą masę odpadową należy przewiercić na na całej powierzchni, zaś w otworach ulokować rury dziurkowane, przez które będzie transportowany biogaz. Zakończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Niebezpieczeństwo jest naprawdę likwidowane, jednak ów sposób posiada jeden wielki mankament: gazu wydobywającego się ze składowiska wcale nie można przy użyciu żadnej techniki wykorzystać. Cały jest spalany przez pochodnie. Z tego powodu skuteczniejszą technologią jest aktywne odgazowanie, które polega na tym, że biogaz jest delikatnie zasysany przez segment ssąco – regulacyjno – pompujący. Szczelność składowiska odpadów opiera się na dwóch warstwach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa agrarne także wykorzystują metody wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który płynie przykładowo z pozostałości po produkcji agrarnej lub ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Pozytywne strony wykorzystywania biogazu

Oprócz eliminacji wyrzucania do atmosfery toksyn, zalet ze stosowania biogazu jest co najmniej parę. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, zatem im więcej zainteresowanych będzie z niego czerpało, tym niższe będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (w czasie ich spalania wyzwalają się niebezpieczne związki). Jego specyfiką jest kształtowanie jakości nawozu (jest wytwarzany tzw. poferment, a mianowicie przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą liczbę „groźnych” bakterii i jest oczyszczona z chwastów), zdolność do utrzymania stanu równowagi torfu w glebie oraz redukcja patogenów (w rezultacie higienizacji). Co istotne, za sprawą biogazu, spada o prawie 80% siła „brzydkich zapachów”, a wody powierzchniowe oraz gruntowe udaje się w wysokim stopniu „uratować” od zabrudzeń.

Postanowienie: Wznoszenie instalacji biogazowej

Postawienie instalacji biogazowej dobrze byłoby zlecić firmie, która ma cenne doświadczenie i odpowiednie upoważnienia. W Toruniu czołowe miejsce zajmuje Wagra, która posiada w swojej ofercie m. in.: przygotowywanie instalacji gazowych, ich wzniesienie, montaż oraz dozór, rewitalizację terenów zielonych, przygotowywanie i budowę systemów odgazowania wysypisk odpadów, montaż całej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, specjalnych pomp do odessania biogazu i montaż generatorów prądu. Firma dysponuje znakomitej jakości sprzętem, m. in. zgrzewarkami do montażu gazociągów, i badania wydajności biogazowej składowisk odpadów.

Ile kosztuje budowa?

Koszt postawienia biogazowni jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od miejsca, wariantu substratu, który będzie w niej eksploatowany albo sumy dofinansowania. Przeciętny wkład wynosi blisko 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja zwróci się w ciągu 3 lat. Jeżeli mamy na uwadze skromniejsze instalacje biogazowe, które posiadają moc 230 kW, wtedy wydatek wynosi koło 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w około 5 lat. Należałoby pamiętać, iż biogaz trzeba zaliczyć do jednego z najbardziej stabilnych materiałów energetycznych. Tok fermentacji substancji organicznej jest procesem nieustannym, co znaczy, że zachodzi 24 godziny na dobę. pełny Instalacja biogazowa może zatem nie tylko się zwrócić, ale dodatkowo dawać znaczne przychody. Jest to zależne od czasu przebywania w mechanizmie biomasy, okazałości zbiorników lub poziomu zużycia powstałego ciepła.

Który obszar będzie odpowiedni pod biogazownię?

Po pierwsze ten, do którego przedsiębiorca ma prawo (ma umowę przeniesienia własności bądź wynajmu), ma najmniej 2-3 ha i nie ma profilu długiego, smukłego czworoboku. Przed zaplanowaniem konstrukcji trzeba rozejrzeć się, czy w najbliższym czasie nie uda się otrzymać ościennych pól (przyczynią się do modernizacji systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi ruchami są: zweryfikowanie szkicu zagospodarowania przestrzennego, miejsca biogazowni względem pozostałych zabudowań, m in. domków jednorodzinnych, lokalizacji sieci energetycznej, uzbrojenia gruntu oraz odległości od zasobu substratów.

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem i użytkowaniem biogazu, kliknij w niniejszy link – Pochodnie do spalania biogazu

Strona używa cookies
Ok