DJ na imprezy firmowe i nie tylko
4 kwietnia, 2016
Projektowanie ogrodów w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku
15 maja, 2016

Odszkodowanie za wypadek dla każdego

Odszkodowanie to rekompensata szkody, która powstała w wyniku zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w rezultacie, dla przykładu, wypadku drogowego, nasz pojazd mechaniczny doznaje poważnych uszkodzeń, albo, ze względu na wielkość zniszczeń podlega kasacji. Wówczas, będąc osobą ubezpieczoną możemy otrzymać stosowne odszkodowanie, dzięki któremu w szybkim czasie oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w kwestii zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Wypłata pieniędzy pozwala na szybki powrót do zdrowia i pomaga w zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich. Często zdarza się jednak, że nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają sumę odszkodowania lub nie chcą jej wypłacić. W takich przypadkach mogą Państwo liczyć na pomoc profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej Salus, która ma bogate doświadczenie w obsłudze roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas każdy klient jest tak samo ważny. Nie pozostawimy Cię samego w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Poznaj naszą ofertę.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny to w profesjonalnym tłumaczeniu zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden pojazd oraz którego skutkiem są straty w mieniu lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki drogowe powodują często bardzo niebezpieczne uszkodzenia, stąd też potrzebna jest szybka i skuteczna pomoc finansowa w formie odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest przeważnie wypłacane przed towarzystwo ubezpieczeniowe, aczkolwiek, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy również upoważnieni do otrzymania odszkodowania od sprawcy wypadku w drodze procesu cywilnego. Otrzymywanie odszkodowania zapoczątkowuje proces likwidacji szkód, w trakcie którego powołany likwidator oblicza wysokość szkód oraz ich wartość. Swój protokół likwidator przedstawia komisji odszkodowawczej w danej firmie ubezpieczeniowej, która stanowi o wysokości kwoty odszkodowania. Prócz odszkodowania osoby poszkodowane w wypadkach mogą też liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od formy strat, kancelaria odszkodowawcza Salus jest przeważnie gotowa pomóc Tobie na dowolnym szczeblu odzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Czym jest wypadek przy pracy?

W razie wypadku w pracy, każdy zatrudniony jest uprawniony do uzyskania stosownego odszkodowania od jednostki ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy definiuje się jako niespodziewane zdarzenie spowodowane okolicznością zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, czyli w trakcie wykonywania zwykłych obowiązków oraz zobowiązań służbowych, wykonywania przez pracownika prac na rzecz przełożonego albo w czasie pozostawania w dyspozycji zwierzchnika. Tak samo jak wypadek przy pracy traktuje się także wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu zatrudnionego, przełożony jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego, okręgowego inspektora pracy, a także do powołania zespołu powypadkowego, który przeprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i dostarczy oficjalny raport właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnioskować o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może otrzymać odszkodowanie cywilne od samego pracodawcy. Salus, jako doświadczona kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i wspólnie uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Wszelkie zabiegi lecznicze maja na celu poprawę wydolności organizmu, jak i ratowanie ludzkiego życia. Zazwyczaj operacje przebiegają bezproblemowo, a ich skutek jest zadowalający. Aczkolwiek czasami podczas diagnozowania pacjenta, czy w trakcie zabiegu lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach niezbędne jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, poprzez otrzymanie należnego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd lekarski opisuje się jako sprzeczne z aktualną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego skutkiem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Takie działanie czy zaniechanie może zaistnieć podczas diagnozowania, leczenia albo operowania pacjenta, a jego efekty są bardzo często nieodwracalne. Błąd lekarski wynagradza odszkodowanie, które umożliwia godne życie i wsparcie finansowe podczas rekonwalescencji. O wielkości odszkodowania przesądza komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszelkie przesłanki sprawy. Naturalnie, pokrzywdzony pacjent może ubiegać się też o odszkodowanie od przychodni na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w uzyskiwaniu odszkodowania za błąd medyczny oraz postara się uzyskać największą, możliwą kwotę, jaka umożliwi Ci wstać na nogi.

Głównym celem kancelarii odszkodowawczej Salus jest obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. W walce o lepsze warunki rekompensaty dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze skutecznych i uczciwych narzędzi, czerpiąc z bogatej wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, których wiedza i wieloletnia praktyka zawodowa, mają wpływ na skuteczność dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Naszą działalność cechuje szybkie i skuteczne dochodzenie takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu naszych Klientów są nadzieją na lepszą przyszłość.

Odszkodowanie za wypadek dla każdego – jeśli jesteś ofiarą wypadku zgłoś się do nasz!

Strona używa cookies
Ok