Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Projektowanie nowoczesnych reklam wizualnych
15 października, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Co powinniśmy wiedzieć przed zakupem mieszkania albo domu?
18 października, 2016

Jakie są typy aktów notarialnych i ile wynosi taksa notarialna?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akt notarialny jako podstawowy dokument urzędowy

Akty notarialne zalicza się do kluczowych dokumentów urzędowych, dzięki którym szczegółowo zostaje opisana czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, kiedy obowiązkowo domagają się tego akty prawne albo jeżeli dwie osoby wykazują się taką wolą. Od owych dwóch składników zależy sama forma konkretnego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w kilku przypadkach:

 • Jeśli osoba nie potrafiąca czytać wniesie potwierdzenie woli na piśmie
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy wiążącej do przekazania własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przenoszącej własność nieruchomości, którą zawiera się w celu dokonania funkcjonującego już wcześniej zobowiązania do przesunięcia własności nieruchomości
 • Dotyczy dodatkowo umowy zawieranej w zamiarze przedłużenia terminu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka zobowiązuje do przekazania prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przekazująca takie prawo
 • Oświadczenia kogokolwiek będącego fundatorem podczas zawierania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania poprzez następnego spadkobiercę prawnego i anulowanie tego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do określonego lokalu

W postaci aktu notarialnego mogą być napisane ponadto testamenty – inaczej rozporządzania dobytkiem przed śmiercią, ale nie jest to absolutnie egzekwowane przez kodeksy prawne – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące gdy Spadkodawcy wcale nie są w stanie w poczytalny sposób wypowiedzieć swojej woli bądź przedsięwziąć decyzji i swobodnie przejawić woli. Taka sytuacja ma miejsce też, kiedy zachodzą poszlaki, aby Spadkobiercy utworzyli dokument danej zawartości albo zarządzili swoim kapitałem pod wpływem pogróżek Oryginały wszelkich aktów notarialnych są gromadzone w u notariusza i tam muszą być chronione. Stronom i innym uprawnionym osobom notariusz przekazuje wypisy, które mają taką samą moc prawną jak oryginał. Wypis aktu notarialnego musi być szczegółowym odwzorowaniem oryginału. Notariusz oznacza go pieczątką oraz odręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi spełniać poniższe warunki:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Złączone wszystkie strony w jedną całość
 • Jakakolwiek strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być zintegrowany pieczęcią

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Dowolna pobierana przez notariusza zapłata jest określana przez odpowiednie ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dlatego notariusz nie może pobierać zawyżonej zapłaty od Klientów, gdyż jest „urzędnikiem” państwowym i zawsze musi działać w sprawie zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego głównych czynności ustawodawczych należy tworzenie aktów notarialnych, świadectw spadkobrania, zaświadczeń (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu albo kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w pewnym miejscu), rejestrowanie raportów (przykładowo. spółek), doręczanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów np. testamentów, sporządzanie protestów weksli oraz czeków, wykonywanie projektów aktów, świadectw i pozostałych dokumentów. Opłaty notarialne można rozdzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, czyli wartość obiektu czynności prawnej plus procent od nadwyżki. Inaczej mówiąc, górna wysokość kwoty, którą pobiera notariusz za wykonanie określonej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł sięga ona 100 zł, powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł plus 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, ponad 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł plus 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł plus 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, ponad 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł plus 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł i 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z ograniczeniem, że nie będzie to więcej niż 10.000 zł, natomiast w sytuacji, gdy czynności przeprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł). Kompletny cennik innych kwot notarialnych – wysokości należności sądowych, podatku od spadków oraz darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem: Kancelaria notarialna Toruń

Strona używa cookies
Ok